ΤΣΜΕΔΕ. Χορήγηση Βεβαιώσεων Μηνιαίων αποδοχών Σύνταξης Ηλεκτρονικά

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Ενημερώνουμε ότι παρέχεται ηλεκτρονικά βεβαίωση αποδοχών της σύνταξης  σας από το Ταμείο μας.
Για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι απαραίτητη η «εγγραφή σας» στο Web Site για την απόκτηση ενός προσωπικού λογαριασμού (υπάρχει στην κεντρική σελίδα του). Ακολούθως «για λόγους ασφαλείας» θα πρέπει να μεταβείτε σε κάποιο υποκατάστημα με την ταυτότητά σας για να γίνει η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας (αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο www.tsmede.gr

Πηγή: tsmede.gr