ΤΣΜΕΔΕ. Βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων 2017

Βεβαιώσεις Εφορίας Συνταξιούχων 2016 για την φορολογική δήλωση 2017

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών 2016 των συνταξιούχων του τ. ΕΤΑΑ Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ στην ιστοσελίδα του eΤΣΜΕΔΕ για την φορολογική δήλωση 2017

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων φορολογητέου έτους 2016 με χρήση του Α.Φ.Μ., του Α.Μ.Κ.Α., του Αρ. Σύνταξης και της Πολλαπλότητας (0 : Δικαιούχος, Α : Συζυγος, Β,Γ,Δ,Ε : Τέκνα) του δικαιούχου.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να εκδόσουν τη Βεβαίωση Αποδοχων 2016, κάνοντας είσοδο στην ιστοσελίδα με χρήση των προσωπικών τους κωδικών και χωρίς την ανάγκη εισαγωγής Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και Αρ. Σύνταξης, από την επιλογή: “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες” –> “Συνταξιούχοι” –> “Βεβαίωση Εφορίας Συνταξιούχου”.

Είσοδος στην εφαρμογή για μη πιστοποιημένους χρήστες

Συμπληρώστε υποχρεωτικά και τα 4 ζητούμενα πεδία της αίτησης και πατήστε “Εύρεση”.

Στο πεδίο Πολλαπλότητα συμπληρώστε ανάλογα με την ιδιότητα σας:
0 : Δικαιούχος
Α : Συζυγος
Β,Γ,Δ,Ε : Τέκνα

Με κλικ στην παρακάτω εικόνα μεταφέρεστε στην εφαρμογή