Βουλευτικές εκλογές 2015. Διακομματική Επιτροπή Εκλογών

Αριθμ. 31812 – ΦΕΚ B 1972 – 12.09.2015
Συμπλήρωση συγκρότησης της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.

Συμπλήρωση της συγκροτηθείσας, με την αριθ. 30091/Β ́1865/29.08.2015 απόφαση, Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, με τους παρακάτω εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, ως εξής:
Α ́ Τακτικά Μέλη
1. Γεώργιος Κουτουλάκης, εκπρόσωπος του κόμματος ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
2. Παναγιώτης Τσίτσος, εκπρόσωπος του συνασπισμού κομμάτων ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ − ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥΑ, Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας − εκλογική συνεργασία με Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα − Ε.Ε.Κ. και ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς
Β ́ Αναπληρωματικά Μέλη
1. Δημήτριος Κωνσταντακέλης, εκπρόσωπος του κόμματος ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
2. Λουκάς Πετροκόκκινος, εκπρόσωπος του συνασπισμού κομμάτων ΑΝΤΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ γιαην ΑΝΑΤΡΟΠΗ − ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥΑ, Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας − εκλογική συνεργασία με Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα − Ε.Ε.Κ. και ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς

Αριθμ. 30091 – ΦΕΚ B 1865 – 29.08.2015
Συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών