Βουλευτικές εκλογές 2015. Εκλογικοί σάκοι

Αριθμ. 30086 – ΦΕΚ B 1864 – 29.08.2015
Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.