Βουλευτικές εκλογές 2015. Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ. πρωτ.: 32148
ΑΔΑ: 7ΞΚ2465ΦΘΕ-ΝΜΚ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 38

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Τα αποτελέσματα των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 θα συγκεντρωθούν σε κάθε νομό (εκλογική περιφέρεια) από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας τουθα μεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και μετά το Υπουργείο, αφού τα συγκεντρώσει, θα τα διοχετεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο – διαδίκτυο), με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.

Με την παρούσα καθορίζεται, σε γενικές γραμμές, η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και, στη συνέχεια, παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων ή μεμονωμένων υποψηφίων που θα συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές.

Όπου αναφέρεται παρακάτω Περιφερειακή Ενότητα, για το Νομό Αττικής εννοείται η Περιφέρεια Αττικής.