Βουλευτικές εκλογές 2019. Ημερομηνία πληρωμής δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων

Βουλευτικές εκλογές 2019. Ημερομηνία πληρωμής δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων

Υπηρεσία Πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης των δικαστικών αντιπροσώπων και των γραμματέων (https://ekloges.gsis.gr)

  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση 24/7/2019

Σας ενημερώνουμε ότι:

H επεξεργασία πληρωμής της Εκλογικής Αποζημίωσης των Εκλογών 26/5/2019 και 2/6/2019, για όσους υπέβαλαν τη σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον IBAN λογαριασμό ολοκληρώθηκε.

Μέχρι την Τετάρτη 31/7/2019 θα έχει γίνει η πίστωση της εκλογικής αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς που έχετε δηλώσει.

 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση για την ειδική εκλογική αποζημίωση Βουλευτικών Εκλογών

Σας ενημερώνουμε ότι:

Η επεξεργασία πληρωμής της Εκλογικής Αποζημίωσης των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, για όσους υπέβαλαν την σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον ΙΒΑΝ ολοκληρώθηκε.

Έως την Δευτέρα 29/07/2019 θα έχει γίνει η πίστωση της αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς

 

Οι εφαρμογές :

– καταχώρησης των Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και

– αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

είναι διαθέσιμες για όσους δεν περιλήφθηκαν στην προηγούμενη διαδικασία πληρωμής από την Δευτέρα 22/7/2019 και ώρα 04:00 μμ

Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε όλες τις εκκρεμότητες καταχώρησης στις παραπάνω εφαρμογές που αφορούν στις Εκλογικές Διαδικασίες, προκειμένου να συμπεριληφθείτε στην επόμενη ροή πληρωμής

Μετάβαση στο https://ekloges.gsis.gr