Αναζήτηση Μητρώου ΙΚΑ για τους ασφαλισμένους τεως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

Πως οι ασφαλισμένοι του τεως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ μπορούν να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ, που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΙΚΑ
Οι ασφαλισμένοι του τεως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ μπορούν να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ, που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΙΚΑ, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ

α) Οι εν ενεργεία δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ΑΜΑ από την

Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου για την μισθοδοσία τους (Ενημέρωση των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, αναφορικά με τη μισθοδοσία τους)

β) Οι συνταξιούχοι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ΑΜΑ από το

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης (όπου αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του συνταξιούχου, τα ποσά της σύνταξης και οι κρατήσεις)