Αναζήτηση Μητρώου ΙΚΑ για τους ασφαλισμένους τεως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥΟι ασφαλισμένοι του τεως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ με την παρακάτω ηλεκτρονική υπηρεσία μπορούν να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ, που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΙΚΑ, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ

α) Επιλέγουμε τον φορέα ΟΠΑΔ ή ΤΥΔΚΥ

β) Γράφουμε τον Αριθμό Μητρώου που αναγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ΟΠΑΔ ή ΤΥΔΚΥ