Αναζήτηση Μητρώου ΙΚΑ για τους ασφαλισμένους τεως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
Οι ασφαλισμένοι του τεως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ με την παρακάτω ηλεκτρονική υπηρεσία μπορούν να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ, που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΙΚΑ, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ