ΑΣΕΠ 1Κ/2017. Πρόσληψη 404 ατόμων ΠΕ στα δικαστήρια (Ανάκληση)

- - -
Ads by Google

Αριθμ. 2227 – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 6 – 13.02.2017
Ανάκληση Προκήρυξης 1Κ/2017 (ΦΕΚ 1/23.1.2017/τ. ΑΣΕΠ) πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

ΑΣΕΠ
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2017

Ανακοινώνεται ότι, ύστερα από έγγραφο αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της Προκήρυξης 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/23-01-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας), η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην εν λόγω Προκήρυξη ΔΕΝ θα εκκινήσει την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017.

Η νέα προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2017 θα γνωστοποιηθεί, εντός των επομένων ημερών, με νεότερη Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

– – –
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2017 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 1/23.01.2017
Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). (ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (404) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ))

Αιτήσεις από 10-02-2017 έως 24-02-2017 (αναβολή)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2017 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 1/23.01.2017 και (Πίνακας Θέσεων)