Έκδοση χρυσών συλλεκτικών νομισμάτων

Αριθμ. οικ. 2/37673/0025 – ΦΕΚ B 1383 – 18.05.2016

Έκδοση χρυσών συλλεκτικών νομισμάτων με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ − ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ − ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» και «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ − ΟΛΥΜΠΙΑ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Α) Χρυσό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας €100, κοπής 2016, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ − ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ», έως την ποσότητα των χιλίων διακοσίων (1.200) τεμαχίων.

Β) Χρυσό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας €50, κοπής 2016, με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ − ΟΛΥΜΠΙΑ», έως την ποσότητα των χιλίων πεντακοσίων τεμαχίων (1.500) τεμαχίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ