ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Προσλήψεις

- - -
Ads by Google

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών καθαρισμού
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες