ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Πρόσληψη δικηγόρου

Δήμος Λαρισαίων: Πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Download (PDF, 200KB)