ΕΤΕΑΕΠ. Μηνιαία ενημερωτικά των επικουρικών συντάξεων

ΕΤΕΑΕΠ. Μηνιαία ενημερωτικά των επικουρικών συντάξεων

Μηνιαίο ενημερωτικό επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ, όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά της σύνταξης και οι κρατήσεις
Από 19/12/2016 η είσοδος στα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑΕΠ γίνεται με κωδικούς TAXISNET (μέσω ΑΑΔΕ – ΓΓΠΣ)  και δεν απαιτείται πλέον εγγραφή στο σύστημα Ενημερωτικών Σημειωμάτων

Οι Τομείς που δίδονται Ενημερωτικά Σημειώματα και Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης (Ν. 4387/2016)

ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΧ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΠ ΕΡΤΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΠ ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ ΟΤΕ, ΤΕΑΠ ΔΕΗ, ΤΑΠΤΠ (Alpha Bank), ΤΕΑΠΕΤΕ, ΕΛΕΜ, ΕΤΒΑ, ΕΤΕΑΜ (από 9/2016), ΤΕΑΕΧ (από 10/2016), ΤΕΑΔ (από 10/2016), ΤΕΑΥΑΠ (από 1/2017), ΤΕΑΙΣΥΤ (από 1/2017), ΤΕΑΑ (από 1/2017), ΤΕΑΠΥΚ (από 1/2017), ΤΕΑΥΠΣ (από 1/2017), ΤΕΑΤΤΑΘ (από 2/2017), ΤΑΣ (από 1/2018), ΤΣΜΕΔΕ (από 1/2018), ΤΕΑΠΙΕΝ (από 11/2018)

 

Είσοδος στα Ενημερωτικά Δελτία επικουρικών Συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ