ΟΑΕΕ. Μη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών έως 31/12/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Αθήνα, 22.11.2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Διοίκηση και το Δ.Σ του Οργανισμού, εκτιμώντας την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, αποφάσισαν να μην αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για δύο ακόμη έτη, έως 31/12/2015, διευκολύνοντας έτσι τους ασφαλισμένους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Επισημαίνουμε ότι η καταβολή των εισφορών αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού αλλά και την ατομική και οικογενειακή προστασία των ασφαλισμένων, αφού εξασφαλίζει την λειτουργία της επιχείρησης, το δικαίωμα περίθαλψης και την συνταξιοδοτική τους προοπτική.