Γενικό νοσοκομείο Αθηνών ΕΛΠΙΣ προκήρυξη θέσεων ιατρών

Προκήρυξη θέσεων ιατρών ΕΣΥ στο Γενικό νοσοκομείο Αθηνών ΕΛΠΙΣ

Προκηρύσσονται θέσεις ιατρών ΕΣΥ στο Γενικό νοσοκομείο Αθηνών ΕΛΠΙΣ