Υπεύθυνη δήλωση για μη υποχρέωση φορολογικής δήλωσης

Υπεύθυνη δήλωση για μη υποχρέωση φορολογικής δήλωσης

Για την έκδοση διοικητικών πράξεων (π.χ. έκδοση ΑΦΕ), από τα τμήματα των ΔΟΥ, για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται μόνο η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 στο οικείο τμήμα της ΔΟΥ, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντοςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξέδωσε απόφαση, με την οποία ορίζεται ότι για την έκδοση διοικητικών πράξεων (π.χ. έκδοση ΑΦΕ), από τα τμήματα των ΔΟΥ, για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται μόνο η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 στο οικείο τμήμα της ΔΟΥ, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.

Επισημαίνεται ότι οι εκτός Φορολογικής Διοίκησης Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς για τη διεκπεραίωση διαδικασιών τους, για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να δέχονται από τους πολίτες την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της αρμόδιας ΔΟΥ για δειγματοληπτικό έλεγχο.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου.

Σχετικά:

η απόφαση

Ποιοι έχουν υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης