Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης: Πλήρωση 36 θέσεων ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού και προσωπικού συνοδείας καλλιτεχνικών μαθημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018

α) Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων

6  Κλασικού χορού (μπαλέτο).

2  Σύγχρονου χορού: Τεχνική Martha Graham.

1  Ρεπερτόριο.

7  Άλλες τεχνικές.

3  Χορογραφίας.

2  Ρυθμικής.

1  Ελληνικών Χορών.

1  Pilates.

β) Καθηγητές Θεωρητικών Μαθημάτων

1  Ιστορία Χορού.

2  Μουσική (θεωρία της Μουσικής).

1  Ιστορία Τέχνης.

1  Ανατομία.

1  Αρχαίο Δράμα (θεατρικός λόγος).

1  θεωρία και Πρακτική της Τέχνης του Χοροκινηματογράφου.

γ) Πιανίστες-Συνοδοί καλλιτεχνικών μαθημάτων

6  Πιανίστες-Συνοδοί.Οι υποψήφιοι αποστέλλουν την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά ή την υποβάλουν οι ίδιοι στο Γραφείο Εκπαίδευσης της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, στη διεύθυνση Ομήρου 55 – 106 72 Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2017.