ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για υπηρεσίες νομικής υποστήριξης

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για υπηρεσίες νομικής υποστήριξης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ