Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ 01/2017

- - -
Ads by Google

Στο πλαίσιο έγκαιρης αποφυγής διαχειριστικών σφαλμάτων και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μηχανογραφικές προσαρμογές στην ΑΠΔ λόγω της ένταξης νέων ασφαλιστικών κατηγοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αναστέλλει προσωρινά, μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017, την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο διαδικτυακό σύστημα, για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης 01/2017