Τομείς και Ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Τομείς και Ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του N. 4386/2016 (Α 83)Τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β ́ 2079) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/2016 (Α 83)(Αριθμ. Φ20/106072/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2249/30.06.2017)
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β ́ 2079) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α ́ 83), ως εξής:
Α. Προσθήκη τομέων, από το σχολικό έτος 2017-18, στις παρακάτω σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) ανά Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και ανά Δ/νση Δ.Ε., ως ακολούθως

Προσθήκη τομέων, από το σχολικό έτος 2017-2018 (Αριθμ. Φ20/106072/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2249/30.06.2017)

– – – – –

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29.06.2016 (Β’ 2079) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/2016 (Α’ 83)(Αριθμ. Φ20/98092/Δ4 – ΦΕΚ  Τεύχος Β 2068/15.06.2017)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29.06.2016 (Β’ 2079) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α’ 83), ως εξής:

Α. Προσθήκη τομέων, από το σχολικό έτος 2017-2018, στις παρακάτω σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) ανά Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και ανά Δ/νση Δ.Ε., ως ακολούθως

Προσθήκη τομέων, από το σχολικό έτος 2017-2018 (Αριθμ. Φ20/98092/Δ4 – ΦΕΚ  Τεύχος Β’ 2068/15.06.2017)

– – – – –

Αριθμ. Φ17/142629/Δ4 – ΦΕΚ B 2876 – 09.09.2016
Καθορισμός Τομέων Β ́ τάξης των ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) βάσει του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83)

Τον καθορισμό των Τομέων που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2016-2017 βάσει των διατάξεων του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83) στη Β ́ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ), ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ
1ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
• Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου • Διοίκησης και Οικονομίας
• Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
• Πληροφορικής
 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου  • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
• Εφαρμοσμένων Τεχνών
• Μηχανολογίας
• Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου  • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
• Διοίκησης και Οικονομίας
• Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
• Μηχανολογίας
• Πληροφορικής
• Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016 – 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. Φ20/142627/Δ4 – ΦΕΚ B 2875 – 09.09.2016
Καθορισμός Τομέων που θα λειτουργήσουν στο Επαγγελματικό Λύκειο Κερατσινίου (ΕΠΑΛ Κερατσινίου) βάσει του Ν. 4386/2016 (Α/83).

Τον καθορισμό των Τομέων που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2016-2017 βάσει των διατάξεων του Ν. 4386/2016 (Α/83) στο Επαγγελματικό Λύκειο Κερατσινίου (ΕΠΑΛ Κερατσινίου) της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΠΑΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
• Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
• Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

– – – – – – –
Αριθμ. Φ20/120403/Δ4 – ΦΕΚ B 2423 – 05.08.2016
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β 2079) Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του Ν. 4386/2016 (Α 83)

Αριθμ. Φ20/105925/Δ4 – ΦΕΚ B 2079 – 06.07.2016
Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του N. 4386/2016 (Α 83)Αριθμ. Φ20/82041/Δ4 – ΦΕΚ B 1489 – 26.05.2016
Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) του Ν. 4386/2016 (Α 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους