NOMOΣ 4386/2016. Ρυθμίσεις για την έρευνα

NOMOΣ 4386/2016ΦΕΚ A 83 – 11.05.2016
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Αντικείμενο – Σκοποί
Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος αποτελεί θεμελιώδη και πρωταρχική υποχρέωση του Κράτους το οποίο και μεριμνά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, για τη διάθεση των πόρων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό