ΕΟΠΥΥ. Φάρμακα Υψηλού Κόστους – Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

Φάρμακα Υψηλού Κόστους – Επιτροπές για έγκριση Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

Αλλαγή σημείου κατάθεσης αιτημάτων έγκρισης φαρμάκων εξωτερικού και Υψηλού Κόστους για την Επιτροπή Αθήνας

ΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 28/9/2017
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/Γ32/13/οικ.39869
ΘΕΜΑ: «Αλλαγή σημείου κατάθεσης αιτημάτων έγκρισης φαρμάκων εξωτερικού και Υψηλού Κόστους για την Επιτροπή Αθήνας
Σχετικό: Το αρ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ32/96/οικ. 22820/8-6-2015 έγγραφο μας
Σε συνέχεια του σχετ.1, σας ενημερώνουμε ότι από 2-10-2017 οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού του Νομού Αττικής θα μπορούν να καταθέτουν δικαιολογητικά για έγκριση φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Αθήνας, στον Τμήμα Φαρμάκου της ΠΕ.ΔΙ Κεντρικής Αθήνας (5ος όροφος) στο κτίριο της οδού Πειραιώς 181 αντί της Αχαρνών 96, ενώ τα υπόλοιπα σημεία κατάθεσης παραμένουν ως έχουν.

– – –

Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

ΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 29-06-2017
Αρ. Πρωτ.: οικ. 27463

Θέμα: «Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους».Σε συνέχεια της έκδοσης Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (σχετικό 1) και με βάση τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3457/16.01.2014 (σχετικό 3), τα φάρμακα που θα εξετάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών στα φαρμακεία του Οργανισμού θα είναι τα κάτωθι:

Α/Α ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
1 ALDURAZYME LARONIDASE
2 BENLYSTA BELIMUMAB
3 BLINCYTO BLINATUMOMAB
4 BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A
5 CAPRELSA VANDETANIB
6 CEHADO ALITRETINOIN
7 CERDELGA ELIGLUSTAT
8 CEREZYME IMIGLUCERASE
9 COTELLIC COBIMETINIB
10 CYRAMZA RAMUCIRUMAB
11 DAKLINZA DACLATASVIR
12 DYSPORT BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX
13 ELAPRASE IDURSULFASE
14 EPCLUSA VELPATASVIR, SOFOSBUVIR
15 ERIVEDGE VISMODEGIB
16 ESBRIET PIRFENIDONE
17 EXVIERA DASABUVIR
18 EYLEA AFLIBERCEPT
19 FABRAZYME AGALSIDASE BETA
20 FORSTEO TERIPARATIDE
21 HARVONI SOFOSBUVIR, LEDIPASVIR
22 ILARIS CANAKINUMAB
23 IMBRUVICA IBRUTINIB
24 JAKAVI RUXOLITINIB
25 JETREA OCRIPLASMIN
26 KEYTRUDA PEMBROLIZUMAB
27 KUVAN SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE
28 LENVIMA LENVATINIB MESILATE
29 LUCENTIS RANIBIZUMAB
30 LYNPARZA OLAPARIB
31 MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM
32 MEKINIST TRAMETINIB
33 MYOZYME ALGLUCOSIDASE ALFA
34 NEUROBLOC BOTULINUM TOXIN TYPE B
35 OFEV NINTEDANIB
36 OLYSIO SIMEPREVIR
37 OPDIVO NIVOLUMAB
38 OZURDEX DEXAMETHAZONE
39 PRALUENT ALIROCUMAB
40 RAXONE IDEBENONE
41 REMODULIN TREPROSTINIL
42 REPATHA EVOLOCUMAB
43 REPLAGAL AGALSIDASE ALFA
44 SOVALDI SOFOSBUVIR
45 SYLVANT SILTUXIMAB
46 SYNAGIS PALIVIZUMAB
47 TAFINLAR DABRAFENIB
48 TAGRISSO OSIMERTINIB
49 VICTRELIS BOCEPREVIR
50 VIEKIRAX RITONAVIR, PARITAPREVIR, OMBITASVIR
51 VISUDYNE VERTEPORFIN
52 VPRIV VELAGLUCERASE ALFA
53 XOFIGO RADIUM (223RA) DICHLORIDE
54 XTANDI ENZALUTAMIDE
55 YERVOY IPILIMUMAB
56 ZAVESCA MIGLUSTAT
57 ZELBORAF VEMURAFENIB
58 ZEPATIER GRAZOPREVIR:ELBASVIR
59 ZYDELIG IDELALISIB
60 ZYTIGA ABIRATERONE

Επισημαίνεται ότι τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C του ανωτέρω πίνακα θα εξακολουθήσουν να εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνας.

Επιπρόσθετα, εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της Αθήνας τα ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219 Β’/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας.

Οι περιπτώσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επιτροπές δεν είναι εκ του νόμου αρμόδιες να εξετάζουν περιπτώσεις εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ. 154/29-02-2012 (ΦΕΚ 545/Β΄/01 -03 -2012) η οποία κοινοποιήθηκε με το 16217/09-04 -2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία αρμόδια είναι ειδική Επιτροπή του ΕΟΦ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

– – – – –
Πίνακας με τα φάρμακα που θα εξετάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Επισημαίνεται ότι τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C του πίνακα θα εξακολουθήσουν να εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνας.

Επιπρόσθετα, εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της Αθήνας τα ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της ΥΑ 82961 (ΦΕΚ 2219 Β/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας.

Οι περιπτώσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επιτροπές δεν είναι εκ του νόμου αρμόδιες να εξετάζουν περιπτώσεις εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης

Πίνακας με τα φάρμακα
– – –ΕΟΠΥΥ. Επιτροπές φαρμάκων υψηλού κόστους

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞ7Μ-Δ4Α
Αθήνα, 06 Ιουνίου 2014
Αρ. Πρωτ.: οικ. 21165

Θέμα: «Σχετικά με τη λειτουργία Επιτροπών Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους και Επιτροπών Εξωσωματικής Γονιμοποίησης».

Σχετικά:

1. Οι διατάξεις του αρ.54 παράγραφος 2γ του ν.4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287/Α’/31.12.2013)

2. Η με αρ.πρωτ.ΔΥ1δ/ΓΠ.43083/27.05.2014 υπουργική απόφαση.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους και οι Επιτροπές Εξωσωματικής Γονιμοποίησης που ήδη λειτουργούσας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/ΓΠ.16833/21.02.2014) και συγκροτήθηκαν νέες επιτροπές σας ενημερώνουμε ότι:

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Στον ΕΟΠΥΥ λειτουργούν οκτώ (8) Επιτροπές (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης) για εξέταση αιτημάτων ασφαλισμένων για φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων.

Ειδικότερα,

Επιτροπή Αθήνας

Τα μέλη της επιτροπής γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης χορήγησης φαρμάκων ασφαλισμένων περιοχών Αθήνας, νομών Βοιωτίας και Κορινθίας (Κέντρου Αθήνας, Ανατολικής Αθήνας, Βόρειας Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Ανατολικής Αττικής) αλλά και αιτημάτων ασφαλισμένων που δεν καλύπτονται από άλλες Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της χώρας, καθώς και αιτημάτων ασφαλισμένων για ειδικότητες που δεν υπάρχουν στις οικείες Επιτροπές.

Η Επιτροπή Φαρμάκων εδρεύει στη Διοίκηση του Οργανισμού επί της οδού Απ.Παύλου 12, Μαρούσι. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 210 8110685, 210 8110675 (fax 210 8110676).

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού του νομού Αττικής θα προσέρχονται για την κατάθεση δικαιολογητικών για την Επιτροπή της Αθήνας μόνο σε ένα από 2 τα κάτωθι σημεία:

-Αγίου Κωνσταντίνου 16, 5ος όροφος, Ομόνοια, Αθήνα -Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καλλιθέας -Δαβάκη 44,Καλλιθέα.

Επιτροπή Πειραιά

Τα μέλη της γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων της Δυτικής Αττικής και Πειραιώς, καθώς και των νομών Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου.

Η Επιτροπή Φαρμάκων εδρεύει επί τους Απ.Παύλου 12, Μαρούσι.

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού του νομού Αττικής θα προσέρχονται για την κατάθεση δικαιολογητικών για την Επιτροπή του Πειραιά στο κάτωθι σημείο:

-Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά -Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Πειραιάς

Επίσης και για ασφαλισμένους της επαρχίας που υποβάλλονται σε θεραπεία σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές της Αττικής, η κατάθεση των δικαιολογητικών τους για εξέταση από την Επιτροπή θα μπορεί να γίνεται σε ένα από τα ανωτέρω 3 σημεία που υπάγεται το Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική.

Επισημαίνουμε ότι όλα τα αιτήματα όλων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στα φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219 Β’/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ θα εξετάζονται μόνο από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνας.

Επισημαίνεται ότι για τα φάρμακα εξωτερικού που θα αφορούν σε ασθενείς που διαμένουν εκτός Αττικής και θα αποστέλλονται από τις οικείες ΠΕΔΙ θα πρέπει υποχρεωτικά στα δικαιολογητικά να περιλαμβάνεται και η σχετική απόφαση του ΕΟΦ (έντυπο Β) όπου απαιτείται.

Επιτροπή Θεσσαλονίκης

Τα μέλη της επιτροπής γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης χορήγησης φαρμάκων για ασφαλισμένους των Νομών Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας.

Η Επιτροπή Φαρμάκων εδρεύει επί της οδού Αριστοτέλους 17-19.

Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης

Τα μέλη της γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης χορήγησης φαρμάκων για ασφαλισμένους των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου , Χανίων Κρήτης.

Η Επιτροπή Φαρμάκων εδρεύει επί της οδού Καζάνη 4-Ηράκλειο Κρήτης. (Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2810-246778-Φαξ:2810-246785/2467783)

Επιτροπή Λάρισας

Τα μέλη της γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης χορήγησης φαρμάκων για ασφαλισμένους των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδος.

Η Επιτροπή Φαρμάκων εδρεύει επί της οδού Ρούσβελτ 4-Λάρισα (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410- 531942-Φαξ:2410-534763)

Επιτροπή Πάτρας

Τα μέλη της γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης χορήγησης φαρμάκων για ασφαλισμένους των Νομών Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδος.

Η Επιτροπή Φαρμάκων εδρεύει επί της οδού Γιαννιτσών 3, Πάτρα (Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2610466604-5-Φαξ:2610466584)

Επιτροπή Ιωαννίνων

Τα μέλη της γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κερκύρας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Η Επιτροπή εδρεύει επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 16, Ιωάννινα (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 70798, 72257,70954-Φαξ:26510-70798)

Επιτροπή Αλεξανδρούπολης

Τα μέλη της γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών Κιλκίς, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης.

Η Επιτροπή εδρεύει επί της οδού Ανατολικής Θράκης 58, Αλεξανδρούπολη (Τηλέφωνο επικοινωνίας/φαξ: 25510-85062)

Επιπρόσθετα, εξετάζονται τα ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219 Β’/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας.

Οι περιπτώσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επιτροπές δεν είναι εκ του νόμου αρμόδιες να εξετάζουν περιπτώσεις εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ. 154/29- 02-2012 (ΦΕΚ 545/Β΄/01-03-2012) η οποία κοινοποιήθηκε με το 16217/09-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία αρμόδια είναι ειδική Επιτροπή του ΕΟΦ.

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού στην επαρχία θα προσέρχονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ.) ή Αποκεντρωμένο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων η οποία οφείλει να συλλέγει τα δικαιολογητικά και να τα αποστέλλει (ταχυδρομικά μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας που έχει σύμβαση με τον Οργανισμό ή με φαξ ) στην οικεία Επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός, με σκοπό την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό μηχανισμό προέγκρισης φαρμάκων ο οποίος θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή.

Για την διευκόλυνση των θεραπόντων ιατρών καθώς και για την εξασφάλιση της πληρότητας των δικαιολογητικών δημιουργήθηκαν πρότυπες γνωματεύσεις στις οποίες οι ιατροί καταγράφουν τα απαιτούμενα στοιχεία ενώ επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται σε αυτές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Συγκεκριμένα:

– Οι θεράποντες ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα υψηλού κόστους που εξετάζονται από τις επιτροπές του ΕΟΠΥΥ, υποχρεούνται: Να συμπληρώνουν το πρότυπο γνωμάτευσης για τα νοσήματα που περιγράφονται σε αυτό. Οι γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να συμπληρωθούν όλα τα πεδία που αναφέρονται σε αυτές τις γνωματεύσεις ώστε οι ιατροί τις επιτροπής να έχουν διαθέσιμες όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

– Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο φάρμακο που δεν καλύπτεται από τις επισυναπτόμενες γνωματεύσεις οι ιατροί θα χρησιμοποιούν ένα γενικό έντυπο γνωμάτευσης.

– Να δίδουν στους ασφαλισμένους όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτές τις γνωματεύσεις και αποδεικνύουν τη νόσο ώστε να προσκομιστούν στις επιτροπές.

– Να κατευθύνουν τους ασφαλισμένους στα κατά τόπους σημεία υποβολής των δικαιολογητικών ώστε να καταθέσουν. Η κατάθεση των δικαιολογητικών στα σημεία υποβολής μπορεί να γίνεται από τους ίδιους τους ασθενείς ή από συγγενικό τους πρόσωπο με εξουσιοδότηση.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕΔΙ) του ΕΟΠΥΥ και τα Αποκεντρωμένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα:

– Παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά από τους ασφαλισμένους και τα αποστέλλουν στην οικεία επιτροπή φαρμάκων μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή μέσω φαξ (στο 210-8110676 για την Επιτροπή της Αθήνας και Πειραιά, 2310-594837 για την Επιτροπή της Θεσσαλονίκης, 2410- 534763 για την Επιτροπή Λάρισας, 2610466584 για την Επιτροπή Πάτρας, Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης 2810-246785/2467783, Επιτροπή Ιωαννίνων 26510-70798, Επιτροπή Αλεξανδρούπολης 25510-85062) .

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται είναι:

 • Διαβιβαστικό στο οποίο θα αναγράφονται υποχρεωτικά το όνομα του ασφαλισμένου, ο αριθμός μητρώου του καθώς και ο αριθμός σελίδων από τις οποίες αποτελείται το τηλεομοιότυπο.
 • Αίτηση του ασφαλισμένου όπου θα αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας
 • Πρότυπο γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού.
 • Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα των εν λόγω πρότυπων γνωματεύσεων.
 • Οποιοδήποτε στοιχείο ή εξέταση που να πιστοποιεί τη νόσο για φάρμακα που δεν περιγράφονται στο έγγραφο.
 • Απόφαση ΕΟΦ (έντυπο Β) εάν πρόκειται για φάρμακο εξωτερικού.
 • Σε αυτή την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος πρέπει να οριστούν από τους διευθυντές των ΠΕ.ΔΙ. οι υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για την συλλογή των δικαιολογητικών και την αποστολή τους στην επιτροπή. Στις ΠΕ.ΔΙ. ή στα Αποκεντρωμένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων θα πρέπει να κρατείται αρχείο με τις υποθέσεις που αποστέλλονται στις επιτροπές, μέσω του οποίου οι υπεύθυνοι υπάλληλοι θα παρακολουθούν την έκβασή τους ώστε η παροχή των αποτελεσμάτων στους ασφαλισμένους να γίνεται το συντομότερο δυνατό, χωρίς καθυστερήσεις.

Επίσης οι Γραμματείες των Επιτροπών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και Εξωτερικού θα πρέπει να μεριμνήσουν για το χώρο των συνεδριάσεων και παραλαβής των δικαιολογητικών. Επιπρόσθετα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ για να λάβουν πρόσβαση στην εισαγωγή αιτήσεων/αποτελεσμάτων Επιτροπών μέσω του ΟΠΣ (e-mail: [email protected]). Επισημαίνεται ότι βάση του Ν.4238/2014 αρ.21 παρ.6 ότι: «Τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Επιτροπές Προέγκρισης Φαρμάκων του Οργανισμού, στις Μονάδες Υγείας εξαιρούνται της παραχώρησης.» ως εκ τούτου υπάρχουν χώροι και εξοπλισμός για τις Επιτροπές της επαρχίας που παραδόθηκαν στα ΠΕΔΙ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι η συχνότητα των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον όγκο των περιστατικών και δύναται να είναι και καθημερινή όπου απαιτείται.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ανωτέρω Επιτροπών ορίζεται στις 10.06.2014.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα λειτουργούν 8 Επιτροπές εξωσωματικής (σχετικό 2) (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη).

Τα μέλη των επιτροπών γνωματεύουν επί αιτημάτων ασφαλισμένων για έγκριση προσπαθειών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας καθώς και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ. Οι περιοχές ευθύνης των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται ως εξής:

Επιτροπή Αθηνών: υπάγονται οι ασφαλισμένοι του λεκανοπεδίου Αττικής, νομών Κορινθίας, Βοιωτίας πλην των ασφαλισμένων Δυτικής Αττικής και Πειραιώς.

Επιτροπή Πειραιά: υπάγονται οι ασφαλισμένοι Δυτικής Αττικής και Πειραιώς, Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου.

Επιτροπή Θεσσαλονίκης: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας.

Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων Κρήτης.

Επιτροπή Λάρισας: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδος.
Επιτροπή Πατρών: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδος.

Επιτροπή Ιωαννίνων: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κερκύρας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Επιτροπή Αλεξανδρούπολης: υπάγονται οι ασφαλισμένοι των Νομών Κιλκίς, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης.

Οι ασφαλισμένες/οι θα κλείνουν ραντεβού στις Επιτροπές Εξωσωματικής μέσω τηλεφωνικής γραμμής η οποία θα ορισθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ ή τις ΠΕΔΥ (ανάλογα με την έδρα της εκάστοτε Επιτροπής).

Τηλέφωνα για ραντεβού:

Επιτροπή Αθήνας: Εδρεύει επί της οδού Απ.Παύλου 12, Μαρούσι. Τηλέφωνο για ραντεβού:

210 8110684 (fax: 210 8110528)

Επιτροπή Πειραιώς: Εδρεύει επί της οδού Μπουμπουλίνας 7-13, Πειραιάς. Τηλέφωνο για ραντεβού: 210-4176153 (fax: 210 4127801)

Επιτροπή Θεσσαλονίκης: Εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» – Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο για ραντεβού: 2310-594832

Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης: Εδρεύει επί της οδού Καζάνη 4, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλέφωνο για ραντεβού: 2810-246777 (φαξ: 2810-246785, 246783)

Επιτροπή Λάρισας: Εδρεύει επί της οδού Ρούσβελτ 4, Λάρισα. Τηλέφωνο για ραντεβού: 2410- 531942 (φαξ: 2410-534763)

Επιτροπή Πατρών: Εδρεύει επί της οδού Γιαννιτσών 3, Πάτρα. Τηλέφωνο για ραντεβού: 2610- 466604 (φαξ: 2610-466584)

Επιτροπή Ιωαννίνων: Εδρεύει επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 16, Ιωάννινα. Τηλέφωνο για ραντεβού: 26510-59635. (φαξ: 26510-70798)

Επιτροπή Αλεξανδρούπολης: Εδρεύει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, Περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο για ραντεβού: 25510-76297

Οι ασφαλισμένοι/ες θα φροντίζουν να έχουν τα δικαιολογητικά τους σε φάκελο προσερχόμενοι/ες την ημέρα που έχουν κλείσει ραντεβού. Τα δικαιολογητικά και, γενικότερα, όλες οι προϋποθέσεις που διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών αναφέρονται στα έγγραφα:

 • Υπ’ αριθμ. 13820/12-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΤΟΞ7Μ-ΧΜ5)
 • Υπ’ αριθμ. 34265/24-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΟΞ7Μ-ΒΞΥ).

Επισημαίνεται το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι, προσερχόμενοι στις Επιτροπές, οφείλουν να έχουν πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά καθώς και συμπληρωμένο το αντίστοιχο ειδικό έντυπο
παραπομπής. Η ορθή ετοιμασία του φακέλου και η προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των Επιτροπών καθώς και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.

Οι Επιτροπές Εξωσωματικής εξετάζουν κατά προτεραιότητα (χωρίς ραντεβού) μόνο ειδικές περιπτώσεις ή επείγοντα περιστατικά (πχ περιπτώσεις διέγερσης ωοθηκών για κρυοσυντήρηση εμβρύων ή ωαρίων σε γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο).

Οι Επιτροπές δέχονται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά τα οποία και παραμένουν στο φάκελο κάθε ασφαλισμένου και δεν επιστρέφονται. Τα ειδικά, ανά περίπτωση, έντυπα παραπομπής παρατίθενται στο Παράρτημα 2του παρόντος εγγράφου.

Οι εν λόγω Επιτροπές εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας ή χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες και, ως εκ τούτου, δεν εγκρίνουν τη χορήγηση συγκεκριμένων σκευασμάτων. Ο θεράπων ιατρός είναι εκείνος ο οποίος θα προβεί στην τελική επιλογή της αγωγής.

Οι ανωτέρω Επιτροπές, καταγράφουν την ημερήσια κίνηση και τα στοιχεία των ασφαλισμένων που εξετάζουν (για λόγους ιστορικότητας των περιστατικών) ηλεκτρονικά σε φόρμα/αναφορά η οποία θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αναφοράς του (και κυρίως των κέντρων στα οποία γίνεται η προσπάθεια) προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας να έχουν στοιχεία επιδημιολογικά στη διάθεσή τους.

Για τη συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων της αναφοράς υπάρχουν, προς διευκόλυνσή σας, οδηγίες ώστε να χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση σε όμοιες περιπτώσεις. Οι οδηγίες αυτές αναφέρονται Παράρτημα 3 με τίτλο

«Οδηγίες Συμπλήρωσης Αναφοράς»

 • Η αναφορά αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά (και μόνον) κάθε τρεις μήνες στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΕΟΠΥΥ
Φάρμακα για θεραπεία του μελανώματος. Πρότυπο γνωμάτευσης