Πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)