ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόσληψη πτυχιούχου

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχέδιο έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες