Πότε λήγουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια για το 2021

Πότε λήγουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια για το 2021

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2020-2021 για Γυμνάσια και Λύκεια

 

Αριθμ. 48293/ΓΔ4 – ΦΕΚ Τεύχος B 1767/29.04.2021
Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 11 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως