Προσλήψεις με προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέαΠροσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 10Κ/2017. Πρόσληψη 76 ατόμων στην ΑΔΜΗΕ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 27/04.08.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 8Κ/2017. Πρόσληψη 186 υπαλλήλων στα Δικαστήρια

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 8Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 23/03.07.2017) Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 11Κ/2017. Πρόσληψη 30 ατόμων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 26/04.08.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 9Κ/2017. Πρόσληψη 46 ατόμων ΠΕ στο Υπουργείο Οικονομικών

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 24/06.07.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 3E/2017. Πλήρωση 4 θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 3E/2017) - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 22/29.06.2017 Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 2Ε/2017. Πλήρωση 8 θέσεων επιστημονικού προσωπικού

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 2Ε/2017) - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 21/29.06.2017 Πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο με ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 7Κ/2017. Πρόσληψη 63 ατόμων στο Υπουργείο Ναυτιλίας

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 19/15.06.2017 7Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα τριών ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 6Κ-2017. Πρόσληψη 203 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου

Πρόσληψη 203 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αιτήσεις από 15-06-2017 έως 30-06-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 17/19.05.2017 ...
Περισσότερα...
Δικαιοσύνη - Δίκαιο - Νομοθεσία

NOMOΣ 4420/2016. Κύρωση Συμφωνίας και άλλες διατάξεις

NOMOΣ 4420/2016 - ΦΕΚ A 175 - 20.09.2016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 5Κ-2017. Πρόσληψη 257 ατόμων σε υπηρεσίες Υγείας

Πρόσληψη 257 ατόμων σε υπηρεσίες Υγείας μέσω ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 5Κ/2017) ΑΣΕΠ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 16/09.05.2017 Πλήρωση με ...
Περισσότερα...

Δείτε όλες τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ