Προσλήψεις με προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέαΠροσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 3Κ/2018. Πρόσληψη 8166 ατόμων στους δήμους

ΑΣΕΠ 3Κ/2018. Πρόσληψη 8166 ατόμων στους δήμους ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 4/02.02.2018 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Οδηγίες ΑΣΕΠ για την 3Κ/2018 πρόσληψη 8166 ατόμων στους δήμους

Οδηγίες ΑΣΕΠ για την 3Κ/2018 πρόσληψη 8166 ατόμων στους δήμους Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 και ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 4Ε/2018. Πρόσληψη 10 επιστημόνων σε δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΕΠ 4Ε/2018. Πρόσληψη 10 επιστημόνων σε δημόσιες υπηρεσίες 6 θέσεις στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) 3 θέσεις στο ΝΠΙΔ - Περιφερειακό Ταμείο ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 1Κ/2018. Πρόσληψη 209 ατόμων στην ΕΥΔΑΠ

ΑΣΕΠ 1Κ/2018. Πρόσληψη 209 ατόμων στην ΕΥΔΑΠ ΑΣΕΠ 1Κ/2018 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 7/09.02.2018 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων εννέα (209) θέσεων ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 2Κ/2018. Πρόσληψη 42 ατόμων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΣΕΠ 2Κ/2018. Πρόσληψη 42 ατόμων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) θέσεις 19 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 3Ε/2018. Πρόσληψη 2 Νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΣΕΠ 3Ε/2018. Πρόσληψη 2 Νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ΑΣΕΠ 3Ε/2018 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 5/07.02.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 1Ε/2018. Πρόσληψη 4 πτυχιούχων στο ΕΚΔΔΑ

ΑΣΕΠ 1Ε/2018. Πρόσληψη 4 πτυχιούχων στο ΕΚΔΔΑ ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2018 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 2/23.01.2018 Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 2Ε/2018. Πρόσληψη 72 πτυχιούχων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΣΕΠ 2Ε/2018. Πρόσληψη 72 πτυχιούχων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018 - Τεύχος ΑΣΕΠ 1/22.01.2018 Πλήρωση εβδομήντα δύο (72) ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 16Κ/2017. Πρόσληψη 62 ατόμων σε υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού

ΑΣΕΠ 16Κ/2017. Πρόσληψη 62 ατόμων σε υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 5Ε/2017. Πρόσληψη 14 πτυχιούχων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική Αρχή

ΑΣΕΠ 5Ε/2017. Πρόσληψη 14 πτυχιούχων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική Αρχή Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού ...
Περισσότερα...

Δείτε όλες τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ