Προσλήψεις με προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέαΑΣΕΠ 5Κ/2022. Προσλήψεις μονίμων στο Υπουργείο Πολιτισμού

ΑΣΕΠ 5Κ/2022. Προσλήψεις μονίμων στο Υπουργείο Πολιτισμού

ΑΣΕΠ 5Κ/2022. Προκήρυξη για προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΣΕΠ 5Κ/2022 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 4K/2022. Προσλήψεις σε 120 μόνιμες θέσεις Ανεξάρτητων Αρχών

ΑΣΕΠ 4K/2022. Προσλήψεις σε 120 μόνιμες θέσεις Ανεξάρτητων Αρχών

ΑΣΕΠ 4K/2022. Προκήρυξη για προσλήψεις σε 120 μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Ανεξάρτητων Αρχών ΑΣΕΠ 4K/2022 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 3Κ/2022. Προσλήψεις σε 283 μόνιμες θέσεις στην Παιδεία

ΑΣΕΠ 3Κ/2022. Προσλήψεις σε 283 μόνιμες θέσεις στην Παιδεία

ΑΣΕΠ 3Κ/2022. Προκήρυξη για προσλήψεις σε 283 μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ στην Παιδεία ΑΣΕΠ 3K/2022 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 6Κ/2020. Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ 6Κ/2020. Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2020 (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 7Κ/2021. Ανακοινώθηκαν αποτελέσματα

ΑΣΕΠ 7Κ/2021. Ανακοινώθηκαν αποτελέσματα

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2021 (Φ.Ε.Κ. 28/12.05.2021/τ. ΑΣΕΠ, Φ.Ε.Κ. 31/26.05.2021/τ. ΑΣΕΠ), για ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 4Ε/2020. Πλήρωση θέσεων στον Συνήγορο του Καταναλωτή

ΑΣΕΠ 4Ε/2020. Πλήρωση θέσεων στον Συνήγορο του Καταναλωτή

ΑΣΕΠ 4Ε/2020. Πλήρωση θέσεων στον Συνήγορο του Καταναλωτή χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες  ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 7Κ/2020. Πλήρωση θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΣΕΠ 7Κ/2020. Πλήρωση θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΣΕΠ 7Κ/2020. Πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες ΠΛΗΡΩΣΗ ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 1Ε/2022. Ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις σε δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΕΠ 1Ε/2022. Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης σε δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΕΠ 1Ε/2022. Προκήρυξη για προσλήψεις επιστημόνων σε δημόσιες υπηρεσίες. Ξεκινούν οι αιτήσεις ΑΣΕΠ 1Ε/2022 - ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 22/21.04.2022 1Ε/2022 ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ. Πως γίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών

ΑΣΕΠ. Πως γίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών

ΑΣΕΠ. Πως γίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών στο πλαίσιο των μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και στον περιορισμό ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 6Κ/2020. Νέα πρόσκληση για δικαιολογητικά

ΑΣΕΠ 6Κ/2020. Νέα πρόσκληση για δικαιολογητικά

ΑΣΕΠ 6Κ/2020. Πρόσκληση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 6Κ/2020 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Προκειμένου ...
Περισσότερα...

Δείτε όλες τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ