Προσλήψεις με προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέαΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 15Κ/2017. Πρόσληψη 335 ατόμων στον ΟΑΕΔ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 34/20.10.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 13Κ/2017. Πρόσληψη 53 ατόμων στην ΑΑΔΕ, στην Υγεία και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 13Κ/2017) - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 33/19.10.2017 Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 14Κ/2017. Πρόσληψη 99 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/2017 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 14Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ...
Περισσότερα...
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

ΑΣΕΠ 4Ε-2017. Πρόσληψη 9 νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αριθμός 4Ε/2017) - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 32/12.10.2017 Για την επιλογή εννέα (9) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ...
Περισσότερα...
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 12 Υπαξιωματικούς Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 2421.6-11/65726/17) - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 31/25.09.2017 Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού (ανδρών - γυναικών) έτους ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 12Κ/2017. Πρόσληψη 26 ατόμων στην ΔΕΗ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 30/18.09.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 11Κ/2017. Πρόσληψη 30 ατόμων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 26/04.08.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 10Κ/2017. Πρόσληψη 76 ατόμων στην ΑΔΜΗΕ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 27/04.08.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 8Κ/2017. Πρόσληψη 186 υπαλλήλων στα Δικαστήρια

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 8Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 23/03.07.2017) Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 9Κ/2017. Πρόσληψη 46 ατόμων ΠΕ στο Υπουργείο Οικονομικών

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 24/06.07.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ...
Περισσότερα...

Δείτε όλες τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ