Προσλήψεις με προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέαΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 1Γ/2017. Πρόσληψη 548 πτυχιούχων στην ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ 1Γ/2017. Πρόσληψη 548 πτυχιούχων στην ΑΑΔΕ Πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 16Κ/2017. Πρόσληψη 62 ατόμων σε υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού

ΑΣΕΠ 16Κ/2017. Πρόσληψη 62 ατόμων σε υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 2Κ/2017. Πρόσληψη 135 ατόμων ΠΕ και ΤΕ στα δικαστήρια

ΑΣΕΠ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ) Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της ...
Περισσότερα...
ιατροί - ιατρικές εξετάσεις

Πρόσληψη 3 ιατρών σε νοσοκομεία του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω ΑΣΕΠ

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων Ιατρικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Ιατρού Βιοπαθολόγου, με τριετή θητεία που δύναται ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ Π19ΓΕΝ. Πρόσληψη 5 Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π19ΓΕΝ - 34379 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 37/30.10.2017 Πλήρωσης με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 1ΕΓ/2017. Πρόσληψη 220 ατόμων στο Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1ΕΓ/2017) - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 36/25.10.2017 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση διακοσίων είκοσι (220) οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 14Κ/2017. Πρόσληψη 99 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 35/20.10.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 15Κ/2017. Πρόσληψη 335 ατόμων στον ΟΑΕΔ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 34/20.10.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 13Κ/2017. Πρόσληψη 53 ατόμων στην ΑΑΔΕ, στην Υγεία και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 13Κ/2017) - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 33/19.10.2017 Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ...
Περισσότερα...
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

ΑΣΕΠ 4Ε-2017. Πρόσληψη 9 νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αριθμός 4Ε/2017) - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 32/12.10.2017 Για την επιλογή εννέα (9) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ...
Περισσότερα...

Δείτε όλες τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ