Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων σε δικαστήρια, δήμους και άλλες υπηρεσίες

Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων σε δικαστήρια, δήμους και άλλες υπηρεσίες

Υποβολή Αιτήσεων υποψήφιων δικηγόρων για άσκηση 

 

Δήμος Αθηναίων

Από τον Δήμο Αθηναίων, καλούνται οι υποψήφιες/υποψήφιοι δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, να υποβάλουν την αίτηση τους από τη Παρασκευή 18/03/2022 έως και την Δευτέρα 28/03/2022 ώρα 14:00 μμ μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων.

Οι θέσεις των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων ορίζονται σε οκτώ (8).

Ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών είναι η 1η Απριλίου 2022.

Η άσκηση θα γίνεται στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων και τη διοικητική εποπτεία του Προϊσταμένου της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των ασκούμενων υποψηφίων δικηγόρων.

Η αμοιβή των ασκούμενων υποψηφίων δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων υποψηφίων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Γραμματεία της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων.

Τη βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση στις 30/03/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. η οποία θα διενεργηθεί στο Δήμο Αθηναίων (Λιοσίων 22, 5ος όροφος, Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας) χωρίς την παρουσία των ενδιαφερομένων λόγω των μέτρων πρόληψης.