ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. Πρόσληψη εργατικού προσωπικού

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’άτομο το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2014

Λεπτομέρειες