Αυθαίρετα. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων. Οι δόσεις για τους πολίτες που έχουν ενταχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση (νόμος 4178/2013 ΦΕΚ Α 174)

Η ρύθμιση θα είναι σε ισχύ για ενάμισι έτος (18 μήνες) μετά τη δημοσίευσή της (08/08/2013), ήτοι μέχρι την 08/02/2015 . Αν η δήλωση υποβληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο, τότε το πρόστιμο μπορεί να αποπληρωθεί σε 8 χρόνια, αν υποβληθεί στο δεύτερο εξάμηνο σε 7 έτη και στο τρίτο σε 6 έτη. Ελάχιστη μηνιαία δόση είναι τα 50 ευρώ.

Οι πολίτες που έχουν ενταχθεί στον προηγούμενο νόμο 4014/2011, μπορούν να εκμεταλλευθούν τον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Με την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, ήτοι από 02/09/2013θα καταθέσουν αίτηση (χωρίς λοιπά δικαιολογητικά) και θα ενταχθούν στον νέο νόμο. Το ποσό που έχουν ήδη καταβάλει θα αφαιρεθεί από το οφειλόμενο, το οποίο πλέον θα μπορεί να καταβληθεί σε περισσότερες δόσεις.