Αυθαίρετα. Help Desk στο ΥΠΕΚΑ για μηχανικούς και πολίτες

Την έναρξη λειτουργίας Γραφείου Υποστήριξης (Help Desk) του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης ανακοίνωσε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς. Παράλληλα, το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του νόμου 4178 μέχρι και τον Μάϊο του 2013.

Η λειτουργία του help desk έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της εξυπηρέτηση των Μηχανικών, αλλά και των πολιτών, σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης, Περιβαλλοντικό και άλλες διατάξεις».

Μέσω αυτού θα λύνονται απορίες για την εφαρμογή του νόμου και ταυτόχρονα θα καταγράφονται δυσκολίες εφαρμογής και ερωτήματα, προκειμένου να δίνονται συνολικά απαντήσεις στα πιο σημαντικά από αυτά από την αρμόδια υπηρεσία.

Η συγκεκριμένη δράση έρχεται σε συνέχεια σειράς ενημερωτικών ημερίδων που διεξήγαγε το ΥΠΕΚΑ σε όλη τη χώρα επί μήνες για την ενημέρωση πολιτών και μηαχνικών, όπου στελέχη του Υπουργείου διεξήγαγαν εκτεταμένο διάλογο για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου και επίλυαν επί τόπου απορίες και προβληματισμούς.

Επικοινωνία με Help Desk
Για την εξυπηρέτηση των Μηχανικών αλλά και των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό και άλλες διατάξεις», λειτουργεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΥΠΕΚΑ επί της Τρικάλων 36 και Μεσογείων στους Αμπελόκηπους, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Οικοδομικών & Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ), HELP DESK στελεχωμένο από Μηχανικούς.

Τα στελέχη του HELP DESK παρέχουν αποκλειστικά κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από 9:00 π.μ έως 3:00 μ.μ., τεχνική βοήθεια και οδηγίες σε ερωτήματα που υποβάλλονται απ’ ευθείας, τηλεφωνικά, καθώς και ηλεκτρονικά από Μηχανικούς και πολίτες σχετικά με την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων στη ρύθμιση του ν. 4178/13.

Η επικοινωνία του Πολίτη και του Μηχανικού με το HELP DESK για πληροφορίες και διευκρινίσεις εφαρμογής του ν. 4178/13 μπορεί να γίνεται τις ανωτέρω ημέρες και ώρες στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

HelpDesk Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Διεύθυνση : Τρικάλων 36 και Μεσογείων, Αμπελόκηποι
Τηλέφωνα
: 1522
: 210 69 15 265
Email : hdΑΤprv.ypeka.gr

Ερωτήσεις αποκλειστικά για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος και του λογισμικού – Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Τηλέφωνα
: 210 32 91 206
: 210 32 91 548
: 210 32 91 642
: 210 32 91 647
: 210 32 91 662
: 210 32 91 664
Email : n4178ΑΤcentral.tee.gr

 

Σχετικά με τα αυθαίρετα:

Αυθαίρετα. Παράταση ορισμένων προθεσμιών του νόμου 4178/2013

Οδηγίες προς τους μηχανικούς για το πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων

Αυθαίρετα. Προθεσμίες του νόμου 4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση

Αυθαίρετα. Νέα εγκύκλιος εφαρμογής νόμου 4178/2013

Αυθαίρετα. Το κείμενο του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α 174/08-08-2013)