Αιτήσεις δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ στην Αττική

Αιτήσεις δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ στην Αττική

Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής για τις μετακινήσεις τους με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ με έκπτωση 50%

  

Ξεκινά την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 η χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής για τις μετακινήσεις τους με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ με έκπτωση 50%.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

3. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) μπορούν να προσκομίσουν την βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ

4. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

5. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που λαμβάνουν αντίστοιχα επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

6. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

7. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

9. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου.

Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15/07/2019 και λήξης η 31/10/2019

  

Πού υποβάλλονται τα δικαιολογητικά:

Οι δικαιούχοι των δελτίων (ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους) μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, ή στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής ή στις Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

–  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα Τηλ.213 1600 344 & 331

–  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφ. Καλαμακίου 46, Άλιμος Τηλ.213 2101 722 & 725 & 714 & 713

–  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι Τηλ. 213 2100 588 & 590 & 592 & 593

–  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ιερά Οδός 294 , Αιγάλεω Τηλ. 213 2100 950 & 952 & 953 & 956

–  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17ο. Χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη Τηλ. 213 2005 251 & 263

–  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εθνικής Αντιστάσεως 80 , Ελευσίνα Τηλ. 213 1601 328 & 338 & 348

–  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΗΣΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Πειραιάς Τηλ. 213 1601 867 & 822 & 860 & 879 & 820 & 823