Αιτήσεις διαγραφής οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

Αιτήσεις διαγραφής οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

Διαγραφή οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας
Αιτήσεις διαγραφής οφειλών και απαλλαγή ασφαλισμένων από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους κλπ λόγω εύλογης αμφιβολίας για την υπαγωγή τους στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης διαγραφής οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας (άρθρο 3 Ν.4554/2018) ως προς την υποχρέωση υπαγωγής στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων π. Φορέων, έως 31/12/2016

Στο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εμπίπτουν:– Νέοι ασφαλισμένοι (μετά τη 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο φορείς.

– Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ λόγω πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων και παράλληλα στον πρώην ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα και

– Δημοσιογράφοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισμένοι, για την ίδια ιδιότητα, στον πρώην ΟΑΕΕ

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ.