ΕΟΠΥΥ. Απόδοση δαπανών για θεραπείες σε Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και Ψυχολόγους

ΕΟΠΥΥ. Απόδοση δαπανών για θεραπείες σε Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και Ψυχολόγους

Τι απαιτείται για την απόδοση δαπανών για θεραπείες ειδικής αγωγής σε δικαιούχους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥΣχετικά με τις άδειες-βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Ψυχολόγου

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΒ3Α/Φ115/1/οικ.11574/20-3-2018 εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ που απευθύνεται σε όλες τις ΠΕ.ΔΙ, για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή, του Εργοθεραπευτή και του Ψυχολόγου, προϋπόθεση αποτελεί η απόκτηση άδειας-βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με το κάτωθι θεσμικό πλαίσιο:

1) Λογοθεραπευτές, Π.Δ.176/2014 (ΦΕΚ 279Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 49/2016 (ΦΕΚ 80 Α).

2) Εργοθεραπευτές, Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ.37Α).

3) Ψυχολόγοι, ν.991/1979 (ΦΕΚ.278Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.2646/1998 (ΦΕΚ.236Α΄ ).

Για την απόδοση δαπανών για θεραπείες ειδικής αγωγής σε δικαιούχους, απαιτείται η κατάθεση της αντίστοιχης άδειας-βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του εκδότη του φορολογικού παραστατικού, καθώς και του διενεργούντος την θεραπεία, στην περίπτωση που πρόκειται για διαφορετικά φυσικά πρόσωπα (περίπτωση της επέκτασης δραστηριοτήτων).

Στις περιπτώσεις αιτημάτων για τα οποία δεν έχουν συνυποβληθεί οι σχετικές άδειες – βεβαιώσεις των ανωτέρω κατηγοριών θεραπευτών, ή δεν εμπεριέχονται στους φακέλους που μεταφέρθηκαν από τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), θα πρέπει να αναζητηθούν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόδοση των δαπανών στους δικαιούχους.

Από την δημοσίευση του παρόντος, οποιαδήποτε άλλη οδηγία παύει να βρίσκεται σε ισχύ.

ΠηγήΔΒ3Α/Φ115/1/οικ.11574/20-3-2018 εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ