Αιτήσεις δημιουργίας χώρων φροντίδας βρεφών εντός επιχειρήσεων

Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών εντός 120 μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς άνοιξε η ειδική πλατφόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

https://ChildCareUnits.yeka.gov.gr

για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Αντικείμενο του προγράμματος, το οποίο έχει προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, με περισσότερους από 100 υπαλλήλους (μεσαίες) και περισσότερους από 250 υπαλλήλους (μεγάλες), συμπεριλαμβανομένων εμπορικών κέντρων, για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών εντός των κτιριακών εγκαταστάσεών τους. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στον οδηγό του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, οι επιχειρήσεις ενισχύονται για τη διαμόρφωση των χώρων και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και για την επιδότηση του μισθολογικού κόστους έως δύο βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας των χώρων.

Η λειτουργία των χώρων φροντίδας, μετά το πέρας της χρηματοδότησης, θα πρέπει να διατηρηθεί από τους δικαιούχους για τουλάχιστον τον διπλάσιο χρόνο της διάρκειας της χρηματοδότησης, δηλαδή για τέσσερα χρόνια.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολικά το 50% των δαπανών για τη διαμόρφωση των χώρων και το υπόλοιπο 50% με την έναρξη της λειτουργίας των χώρων. Στη συνέχεια, κάθε έτος, θα λαμβάνουν την επιδότηση του μισθολογικού κόστους των δύο βρεφονηπιοκόμων για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας.

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, περίπου, για καθεμία από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, που θα ενταχθούν στα πρόγραμμα και σε 107.000 ευρώ, περίπου, για καθεμία από τις μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν από 100 έως 250 εργαζόμενους.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο κύκλους εφαρμογής, με τον πρώτο κύκλο να ξεκινάει τώρα, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης προς τις επιχειρήσεις και τον δεύτερο κύκλο να «ανοίγει» αργότερα εντός του έτους.

Εκτιμάται ότι συνολικά θα ενταχθούν 120 επιχειρήσεις, 70 μεγάλες και 50 μεσαίες και στους χώρους που θα δημιουργηθούν θα φιλοξενηθούν περίπου 2.500 βρέφη, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών.

Στόχος είναι η εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσω της παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και της δημιουργίας φιλικότερων για τους νέους γονείς -και ιδίως για τις γυναίκες- εργασιακών χώρων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «οι χώροι φροντίδας βρεφών μέσα στις επιχειρήσεις είναι μία πρακτική διαδεδομένη στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, που ενισχύει την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας και στην οικογένεια και συμβάλλει στην ευημερία των εργαζομένων γονέων και των παιδιών τους.

Εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις αναφέρονται ως ο κύριος λόγος μη συμμετοχής στην αγορά εργασίας από το 20% των “αδρανών” γυναικών, ηλικίας κατηγορίας 25-49 ετών, η αύξηση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών παιδικής φροντίδας θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών.

Ακριβώς την ίδια στόχευση έχει και το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς, που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί πιλοτικά σε 61 δήμους και βρίσκεται στη φάση της πιστοποίησης των νταντάδων, ώστε, στη συνέχεια, να αναλάβουν καθήκοντα φροντίδας βρεφών στις οικογένειες που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα»