Αλλαγές στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Αλλαγές στις συμβάσεις με την νέα απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και  νέα χρωματιστά τιμολόγια από 1.1.2024

 

Οι διατάξεις της απόφασης της ΡΑΑΕΥ είναι προφανώς δυσνόητες για τα εκατομμύρια των καταναλωτών και θα έπρεπε να συνοδεύονται από απλές και καθαρές οδηγίες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν αλλαγές ως προς τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων, αφού αφενός επιτρέπεται η ρήτρα αναπροσαρμογής, αφετέρου επιτρέπεται η καθιέρωση άλλων μηχανισμών (μαθηματικών τύπων) με τους οποίους θα διαμορφώνεται το κόστος των λογαριασμών ρεύματος.

Για όλους λοιπόν τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζουν, από 1 Ιανουαρίου 2024, τα πάντα για τις χρεώσεις και τα προϊόντα που ισχύουν για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος

 

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται σε έγκαιρη, πλήρη, σαφή και κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών για τους συμβατικούς και τιμολογιακούς όρους που θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων

Η ενημέρωση για τους τροποποιημένους όρους σύμβασης θα πρέπει να γίνει μέχρι και την 1 Νοεμβρίου του 2023 είτε με έγχαρτη είτε με ηλεκτρονική επιστολή

Ωστόσο, η απόφαση προβλέπει πως στην περίπτωση κατά την οποία, με τη λήξη των έκτακτων μέτρων (31/12/2023) αναβιώσουν όλοι οι όροι των συμβάσεων προμήθειας ρεύματος – οι οποίοι είχαν παγώσει το καλοκαίρι του 2022 – και χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση σε αυτούς τότε δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενημέρωση των πελατών τους.

Με βάση την απόφαση ορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις των παρόχων απέναντι σε δύο κατηγορίες πελατών τους.

Πρόκειται για αυτούς στους οποίους έχει λήξει η σύμβαση και δεν έχουν υπογράψει νέα και για εκείνους στους οποίους θα διακοπεί το προϊόν από την 1 Ιανουαρίου 2024.

Σε αυτές τις δύο κατηγορίες ο προμηθευτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει μέχρι την 1 Νοεμβρίου του 2023 στον πελάτη του, το προϊόν προμήθειας στο οποίο τον κατατάσσει καθώς και τους νέους όρους σύμβασης

Αν οι πελάτες τους δεν εναντιωθούν εντός 30 ημερών από από τη λήψη της γνωστοποίησης τότε θεωρείται πως συναινεί στις νέες συμβάσεις προμήθειας ρεύματος.

Ο καταναλωτής που δεν συναινεί τότε μπορεί και πρέπει να επιλέξει νέο πάροχο συνάπτοντας σχετική σύμβαση.

Αν δεν το κάνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 τότε μεταπίπτει σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας με πολύ ακριβή χρέωση

 

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών η ΡΑΑΕΥ καθορίζει και τη σήμανση των τιμολογίων με χρώματα:

1. Προϊόντα Σταθερής τιμής Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης (Σταθερά Τιμολόγια) – Σήμανση με χρώμα μπλε:

Πρόκειται για προϊόντα, για τα οποία ισχύει μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.

Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει μπλε σήμανση.

Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

2. Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πράσινο

Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex-ante)

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης (είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post)

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της.

3. Προϊόντα Μεικτής Τιμολόγησης

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία επιδεικνύουν χαρακτηριστικά και των σταθερών και των κυμαινόμενων Προϊόντων. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ είτε την πρώτη μέρα του μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της είτε την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μεικτής τιμολόγησης

4. Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πορτοκαλί

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχουν κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας, η οποία αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αγορών επόμενης ημέρας και των ενδοημερήσιων αγορών, και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο ευφυή μετρητή. Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει πορτοκαλί σήμανση

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης