Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ και παγιοποίηση της έκπτωσης

Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ και παγιοποίηση της έκπτωσης

Αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ και παγιοποίηση της έκπτωσης συνέπειας 10% και προπληρωμής 4% από 1 Απριλίου 2019 και εφεξής
Συγκεκριμένα με δελτίο τύπου η ΔΕΗ αναφέρει τα εξής:

Με απόφαση του σήμερα (19.03.19) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέσης και Χαμηλής Τάσης, παρά τις πιέσεις από εξωγενείς παράγοντες όπως η αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος και της τιμής των Δικαιωμάτων εκπομπών Co2.

Επίσης το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε την διατήρηση και παγιοποίηση της χορήγησης της Έκπτωσης 
Συνέπειας σε ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για τους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από 1ης Απριλίου 2019 και εφεξής

Σε ότι αφορά την έκπτωση λόγω προπληρωμής αυτή καθορίστηκε σε 4% από 1ης Απριλίου 2019