Ανακοινώθηκαν οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοινώθηκαν οι αυξημένες τιμές για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος Σεπτεμβρίου 2022

 

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσαν τις τιμές για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος Σεπτεμβρίου 2022

Οι επίσημες ανακοινώσεις από τις εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας και οι τιμές μετά την επιδότηση, που ανακοινώθηκε:

  • ΔΕΗ: 0,788 ευρώ ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα και 0,8 ευρώ για πάνω από 500 κιλοβατώρες. Μετά την επιδότηση 0,149 την κιλοβατώρα
  • Protergia: 0,78213 ευρώ ανά κιλοβατώρα και 0,77855 για το νυχτερινό τιμολόγιο. Πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Μετά την επιδότηση 0,143 τη κιλοβατώρα
  • Ήρων: 0,750 ευρώ ανά κιλοβατώρα και 0,6 με έκπτωση συνέπειας 20%. Πάγιο 3 ευρώ το μήνα. Μετά την επιδότηση 0,11 τη κιλοβατώρα
  • Elpedison: τα τιμολόγια ανάλογα με το πρόγραμμα κυμαίνονται από 1,0864 έως 1,1367 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Μετά την επιδότηση 0,4496 τη κιλοβατώρα
  • NRG: 0,748-0,768 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Μετά την επιδότηση 0,109-0,129 τη κιλοβατώρα
  • Zenith: 0,687-0,697 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Μετά την επιδότηση 0,048 τη κιλοβατώρα.

 
Υπενθυμίζεται ότι για τον Αύγουστο 2022 η αρχική τιμή από τους περισσότερους προμηθευτές κυμάνθηκε μεταξύ 48 και 50 λεπτών και μετά την κρατική επιδότηση στα 33,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, διαμορφώθηκε στα 15-17 λεπτά

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας για τον Σεπτέμβριο οφείλονται στην άνοδο των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, η οποία είναι αποτέλεσμα της εκτόξευσης των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου.