Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ2/85866/Δ4/26-05-2016 – ΦΕΚ B 1615 – 08.06.2016
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και της Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (Α 193)

Αριθ. Φ2/26515/Δ4 – ΦΕΚ B 465 – 24.02.2016
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Α ́ και Β ́ τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ2/5298/Δ4 – ΦΕΚ B 64 – 22.01.2016
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων Υγείας – Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής των Α και Β τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

———————————
Αριθμ. Φ2/141426/Δ4 – ΦΕΚ B 2010 – 16.09.2015
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β ́ και Γ ́ τάξης Ημερήσιων και Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των τάξεων Β ́ και Γ Ημερήσιων και Β ́, Γ και Δ ́ Εσπερινών ΕΠΑΛ