Απαγόρευση κυνηγιού στη θέση Πετρωτό Δήμου Κιλελέρ

Αριθμ. 4755/142697 – Αριθμ. Δ/ξης: 5 – ΦΕΚ B 3020 – 21.09.2016
Πενταετής απαγόρευση θήρας στη θέση «Πετρωτό», Τοπικής Κοινότητας Μικρού Βουνού, Δημοτικής Ενότητας Κραννώνα, Δήμου Κιλελέρ, Νομού Λάρισας, περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων επί μια πενταετία, ήτοι από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 18-8-2021 σε έκταση 2658,343 στρ., στη θέση «Πετρωτό», Τοπικής Κοινότητας Μικρού Βουνού, Δημοτικής Ενότητας Κραννώνα, Δήμου Κιλελέρ, Νομού Λάρισας 

Η έκταση οριοθετείται ως εξής:
Ξεκινάει Ανατολικά από αγροτικό δρόμο εκτός των ορίων του οικισμού Μικρό Βουνό τον οποίο ακολουθεί για 600 μ. περίπου, στη συνέχεια κατευθύνεται Δυτικά στον υπάρχοντα αγροτικό δρόμο τον οποίο ακολουθεί μέχρι συναντήσεως του ορεινού όγκου, από εκεί συνεχίζει στον ίδιο δρόμο ο οποίος περικλείει τον ορεινό όγκο στο Νότιο και στο Δυτικό του μέρος. Αφού περάσει από το ακραίο Δυτικό μέρος του ορεινού όγκου κάμπτεται ακολουθώντας αγροτικό δρόμο με Ανατολική κατεύθυνση, περνάει από το νεκροταφείο του χωρίου και έπειτα συναντά ασφαλτοστρωμένο δρόμο που έρχεται από το χωριό Ιτέα Καρδίτσας. Φτάνει διακόσια πενήντα (250) από τα όρια του οικισμού Μικρό Βουνό και ακολουθεί το εικονικό όριο της προέκτασης των ορίων του οικισμού σε απόσταση 250 μ. μέχρι συναντήσεως του αρχικού σημείου. Γενικώς τα όρια αυτής είναι:
Ανατολικά: αγροτικός δρόμος.
Νότια: αγροτικός δρόμος.
Δυτικά: αγροτικός δρόμος.
Βόρεια: αγροτικός και επαρχιακός δρόμος και όρια του οικισμού Μικρό Βουνό.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Επισυνάπτεται απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:50000 όπου είναι περασμένα τα όρια της έκτασης