Αναμνηστικό κέρμα «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

Αναμνηστικό κέρμα των 2€ έτους κοπής 2022 με θέμα: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 35/2022ΦΕΚ τεύχος Α 98/19.05.2022
Θέση σε κυκλοφορία νέου αναμνηστικού κέρματος κυκλοφορίας των 2€ έτους κοπής 2022 με θέμα: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων του.

Άρθρο 1

1. Τίθεται σε κυκλοφορία νέο αναμνηστικό μεταλλικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€, με θέμα: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ».

2. Το κέρμα αυτό κόπτεται-τυπώνεται εφάπαξ σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης του ως άνω κέρματος είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2022.

3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κέρματος είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2€, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παράστασης είναι: – Περιμετρικά στο δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απο-τυπώνεται ο ναός του Ασκληπιού στην Επίδαυρο και στο κέντρο του το άγαλμα του θεού. Το θέμα αναπαράγει την οπίσθια όψη του αναμνηστικού μεταλλίου-παρασήμου για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, που απονεμήθηκε στα μέλη της, επί Όθωνος. Περιμετρικά, αποτυπώνονται οι επιγραφές «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», «ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ», καθώς και τα έτη 1822 και 2022, το ανθέμιο – (σήμα του Ι.Ε.Τ.Α.) και το μονόγραμμα του καλλιτέχνη (Γιώργος Σταματόπουλος).

• Η ονομαστική αξία του κέρματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Άρθρο 2
Οι ποσότητες του εν λόγω κέρματος παραδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το προϊόν από τη διάθεση του κέρματος μεταφέρεται σε πίστωση σχετικού λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 3
Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζεται η νέα παράσταση της εθνικής όψης.

Άρθρο 4
Η κυκλοφορία των υφιστάμενων κερμάτων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.