Ανάρτηση Κτηματογράφησης στους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκοπούλου-Μεσογαίας

Παράταση Ανάρτησης Κτηματογράφησης στους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκοπούλου-Μεσογαίας

Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων έως τις 16 Μαΐου 2016, των κατοίκων εσωτερικού, για τους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκοπούλου-Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με απόφαση της ΕΚΧΑ Α.Ε. (681/2/26-4-2016).

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της έντονης κινητοποίησης των πολιτών και των αυξημένων αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων.

Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο λήγει την 1/7/2016.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη.

Μέσω της Ανάρτησης οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου. Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Διευθύνσεις Γραφείων Κτηματογράφησης:

1) Για τους ΟΤΑ Βούλας και Βουλιαγμένης:

Χρύσανθου Τραπεζούντος & Αθαν. Διάκου 29, 16777, Ελληνικό, τηλ. 210-9635141

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-16:00 & κάθε Τετάρτη 9:00 – 20:00

2) Για τον ΟΤΑ Βάρης:

Χρύσανθου Τραπεζούντος & Αθαν. Διάκου 29, 16777, Ελληνικό, τηλ. 210-9615044

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 16:00 & κάθε Τετάρτη 9:00 – 19:00

3) Για τον ΟΤΑ Κρωπίας:

Σπύρου Δάβαρη 77, 19400, Κορωπί, τηλ. 210-6022250

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 16:00 & κάθε Τετάρτη 9:00 – 19:00

4) Για τον ΟΤΑ Μαρκοπούλου – Μεσογαίας:

Γεωργίου Παπαβασιλείου 44, 19003, Μαρκόπουλο, τηλ.22990-40266

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 16:00 & και κάθε Τετάρτη 9:00 – 19:00

Πληροφορίες: 210-6505600, www.ktimatologio.gr