Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα πρόσληψης εργασιακών συμβούλων ΔΥΠΑ

Σήμερα, Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, τον οποίο μπορεί ο υποψήφιος να τον αναζητήσει, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/proslepse-ergasiakon-sumboulon-ston-oaed

(gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ).

Οι πίνακες αποτελεσμάτων

1.Πίνακας Οριστικά Επιλεγέντων ΣΟΧ1_2022
2.Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων ΣΟΧ1_2022 ανά Υπηρεσία
3.Πίνακας Οριστικά Απορριπτέων ΣΟΧ1_2022