Αναστολή χρήσης πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης (ΦΕΚ)

Εκδόθηκε η νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ) με τις αλλαγές στα μέτρα που ισχύουν και την αναστολή χρήσης πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης

 

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

 

Αναλυτικά η νέα ΚΥΑ με τα μέτρα που ισχύουν

 

 

Σχετικά:

 

Πως βλέπουμε τα αποτελέσματα rapid test ή PCR