Αναστολή προθεσμίας κατάθεσης αμοιβαίων αντικρούσεων από 1 έως 31 Αυγούστου

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης <<Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης>>, που ψηφίστηκε από τη Βουλή, συμπεριλήφθηκε με τροπολογία διάταξη που προβλέπει τροποποίηση του άρθρου 147 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αναφέρεται στην αναστολή των προθεσμιών για το χρονικό διάστημα από 1η έως 31 Αυγούστου.

Ειδικότερα η αλλαγή που επιφέρει ο νέος νόμος είναι ότι στις διατάξεις των προθεσμιών που αναστέλλονται τον Αύγουστο, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), προστέθηκε και η διάταξη του άρθρου 237 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), δηλαδή η προθεσμία για την κατάθεση των αμοιβαίων αντικρούσεων που γίνονται με προσθήκη στις ήδη κατατεθειμένες προτάσεις.

Η αναστολή αυτής της προθεσμίας δεν προβλεπόταν, σε αντίθεση με την προθεσμία για τις προτάσεις (αρ. 237 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)).

Επομένως, στις αναφερόμενες στο άρθρο 147 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) διατάξεις, προστίθεται και η παράγραφος 2 του άρθρου 237 και αναστέλλεται η σχετική προθεσμία για το μήνα Αύγουστο.