Αναζήτηση Μητρώου ΙΚΑ για τους ασφαλισμένους τεως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

Πως οι ασφαλισμένοι του τεως ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ μπορούν να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ, που τους αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΙΚΑ

 

Πως βρίσκουμε τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

Ο παρακάτω σύνδεσμος

https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx

μας οδηγεί στο ασφαλιστικό βιογραφικό Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης ΑΤΛΑΣ

Κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει το ασφαλιστικό βιογραφικό του (όπου αναφέρεται Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) και ο χρόνος ασφάλισης που έχει τεκμηριώσει).

Η πρόσβαση γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΑΑΔΕ

με τη χρήση κωδικών eIDAS

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ

Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) των δημοσίων υπαλλήλων του πρώην ΟΠΑΔ

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά την κατάργηση των οργανισμών ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ υπάγονται πλέον στο ΙΚΑ / Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ

Με την ένταξή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ τους αποδόθηκε αυτόματα Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον οποίο και πρέπει να γνωρίζουν

Η ενημέρωση γίνεται, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ, με τον παραπάνω τρόπο μέσω του ΑΤΛΑΣ

Επιπλέον:

α) Οι εν ενεργεία δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι μπορούν να ενημερωθούν από την

Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου για την μισθοδοσία τους (Ενημέρωση των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, αναφορικά με τη μισθοδοσία τους)

β) Οι συνταξιούχοι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι μπορούν να ενημερωθούν από το

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης (όπου αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του συνταξιούχου, τα ποσά της σύνταξης και οι κρατήσεις)