Ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

Ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

Πρόστιμο σε πάροχο για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελίες σχετικά με ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους παρόχου τηλεφωνίας και προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων
Συγκεκριμένα, στη μία καταγγελία ο καταγγέλλων κλήθηκε για προωθητικό σκοπό σε αριθμό που έχει εγγραφεί στο μητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 του παρόχου του τηλεφωνίας και παρόλο που έχει τονίσει κατά τις επικοινωνίες ότι είναι εγγεγραμμένος στο άρθρο 11 και ότι δεν επιθυμεί κλήσεις για προώθηση πωλήσεων

Η Αρχή έκρινε πως ο ισχυρισμός του παρόχου ότι η κλήση αφορούσε σε έρευνα αγοράς δεν ευσταθεί, συνεπώς διαπίστωσε ότι η κλήση διενεργήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

Στην άλλη καταγγελία ο συνδρομητής κατήγγειλε στην Αρχή ότι κλήθηκε σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις σε αριθμό για τον οποίο έχει εκφράσει, σε αρκετές περιπτώσεις, την αντίρρησή του, τόσο στη λήψη προωθητικών κλήσεων, όσο και στη λήψη κλήσεων για σκοπούς έρευνας

Επιβολή προστίμων και κυρώσεων

Η Αρχή έκρινε πως ο υπεύθυνος επεξεργασίας πραγματοποιεί κλήσεις με προωθητικό σκοπό, υποκρύπτοντας το σκοπό της κλήσης

Η πρακτική αυτή, όπως προκύπτει από το σενάριο κλήσης είναι εκτεταμένη, δηλαδή αφορά μεγάλο αριθμό συνδρομητών τηλεφωνίας, δεν περιορίζεται στην κλήση που αφορά η καταγγελία και πραγματοποιείται με σκοπό να παρακαμφθούν οι δηλώσεις των συνδρομητών που έχουν ενταχθεί στο μητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006

Συνεπώς, η Αρχή κρίνει ότι το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό πρόστιμο είναι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ αντίστοιχα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα