Ανοιχτά την Καθαρά Δευτέρα τα καταστήματα που πωλούν τρόφιμα

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διευκρινίζει μετά από σειρά ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί ότι τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν κανονικά την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2022 προκειμένου το καταναλωτικό κοινό να προμηθευτεί τα σαρακοστιανά εδέσματα.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 22-02-2023
Αριθ. Πρωτ. : 17088 / 22-02-2023

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος – Διευκρινίσεις για την λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων την Καθαρά Δευτέρα»

Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι στα εμπορικά καταστήματα και στα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές που δεν επιτρέπεται να λειτουργούν την Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4177/2013, δεν συμπεριλαμβάνονται τα καταστήματα που διαθέτουν προς πώληση τρόφιμα στους καταναλωτές.

Η σχετική διευκρίνιση θα ενσωματωθεί άμεσα σε τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 4177/2013 προκειμένου η σχετική διάταξη να είναι απολύτως σαφής.