Ανοίγει η εφαρμογή myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης 2022-2023

Ανοίγει η εφαρμογή myΘέρμανση για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους καταναλωτές  για το επίδομα θέρμανσης 2022-2023

 

Συγκεκριμένα ο υπουργός οικονομικών μιλώντας στην τηλεόραση (09.10.2022) ανέφερε ότι την 14 Οκτωβρίου 2022 ανοίγει  η εφαρμογή myΘέρμανση για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους καταναλωτές  για το επίδομα θέρμανσης 2022-2023

Εφαρμογή myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης 2022-2023

Επίδομα θέρμανσης 2022-2023. Δικαιούχοι, αιτήσεις, προθεσμία

 

 

Αύξηση του ποσού του επιδόματος θέρμανσης 2022-2023 και των δικαιούχων με αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων

Συγκεκριμένα, αυξάνονται από τα 14.000 ευρώ στα 16.000 ευρώ για τον άγαμο, και από τα 20.000 ευρώ στα 24.000 ευρώ για τον έγγαμο, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Επιπλέον, αυξάνεται το επίδομα από 300 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με βαθμοημέρες, σε 350 ευρώ.

Επίσης, όσοι δικαιούχοι καταναλώσουν, για πρώτη φορά την περίοδο 2022-2023, πετρέλαιο ή υγραέριο ή άλλες μορφές καυσίμων, πλην φυσικού αερίου, δικαιούνται διπλάσιου επιδόματος (700 ευρώ)

 
Επιδότηση του κόστους πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από 15.10.2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Συγκεκριμένα με διάταξη του νόμου 4972/2022 επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από 15 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Νόμος 4972/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 181/23.09.2022
Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα

Άρθρο 178
Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης

1. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15.10.2022 έως την 31.12.2022 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, ως δικαιούχους της επιδότησης.

Το τελικό συνολικό ύφος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης

 

Η Εφαρμογή myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης 2021-2022

https://www.aade.gr/mythermansi

 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link), της πηγής προέλευσης https://www.odigostoupoliti.eu