Ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και συνδυασμό

περιφερειακές εκλογές 2014Αριθ. 13703 – ΦΕΚ Β 838 – 04.04.2014

Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 και της περ. (α) της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 135 και 136 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
3. Τη με αριθμ. 2891/15.03.2013 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού?Κατοικιών 2011 που αφορούν στον de facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 630).
4. Τη με αριθμ. ΓΠ?192/18.03.2014 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού?Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

1. Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν με βάση τους συντελεστές της παρ. 1β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α 138), καθορίζονται ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ  
               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
    ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
             
ΔΡΑΜΑΣ     98.411   2,5 2.500
ΕΒΡΟΥ     147.326   3 3.000
ΚΑΒΑΛΑΣ     139.768   3 3.000
ΞΑΝΘΗΣ     109.615   3 3.000
ΡΟΔΟΠΗΣ     110.706   3 3.000
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
    ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
             
ΗΜΑΘΙΑΣ     140.575   3 3.000
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     1.107.998   13,5 13.500
ΚΙΛΚΙΣ     79.968   2,5 2.500
ΠΕΛΛΑΣ     139.371   3 3.000
ΠΙΕΡΙΑΣ     127.478   3 3.000
ΣΕΡΡΩΝ     176.881 3,5 3.500
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ     111.244 3 3.000
           
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
  ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
         
ΓΡΕΒΕΝΩΝ     32.308 2,5 2.500
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ     50.683 2,5 2.500
ΚΟΖΑΝΗΣ     150.170 3,5 3.500
ΦΛΩΡΙΝΑΣ     51.841 2,5 2.500
           
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
  ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
         
ΑΡΤΑΣ     68.912 2,5 2.500
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ     44.483 2,5 2.500
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     168.299 3,5 3.500
ΠΡΕΒΕΖΑΣ     58.027 2,5 2.500
           
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
  ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
         
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ     119.686 3 3.000
ΛΑΡΙΣΑΣ     282.507 4,5 4.500
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ     202.800 4,5 4.500
ΤΡΙΚΑΛΩΝ     132.492 3 3.000
           
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
  ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
         
ΖΑΚΥΝΘΟΥ     43.385 2,5 2.500
ΙΘΑΚΗΣ     3.209 2,5 2.500
ΚΕΡΚΥΡΑΣ     115.473 3 3.000
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     38.082 2,5 2.500
ΛΕΥΚΑΔΑΣ     23.912 2,5 2.500
           
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
  ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
         
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ     211.080 4,5 4.500
ΑΧΑΪΑΣ     310.298 5,5 5.500
ΗΛΕΙΑΣ     161.226 3,5 3.500
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
    ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
         
ΒΟΙΩΤΙΑΣ   117.314 3   3.000
ΕΥΒΟΙΑΣ   209.930 4,5   4.500
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   29.080 2,5   2.500
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   159.461 3,5   3.500
ΦΩΚΙΔΑΣ   43.672 2,5   2.500
           
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    
         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
    ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
         
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   585.183 7,5   7.500
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   480.851 6,5   6.500
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   1.022.853 12,5   12.500
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   522.798 7,5   7.500
ΠΕΙΡΑΙΩΣ   443.888 6,5   6.500
ΝΗΣΩΝ   73.865 2,5   2.500
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   498.183 6,5   6.500
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   159.765 3,5   3.500
           
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    
         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
    ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
         
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   98.554 2,5   2.500
ΑΡΚΑΔΙΑΣ   90.943 2,5   2.500
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   145.059 3   3.000
ΛΑΚΩΝΙΑΣ   89.145 2,5   2.500
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   161.288 3,5   3.500
       
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    
         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
    ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
         
ΙΚΑΡΙΑΣ   9.774 2,5   2.500
ΛΕΣΒΟΥ   86.312 2,5   2.500
ΛΗΜΝΟΥ   16.992 2,5   2.500
ΣΑΜΟΥ   33.339 2,5   2.500
ΧΙΟΥ   52.477 2,5   2.500
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    
         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
    ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
         
ΑΝΔΡΟΥ   9.128 2,5   2.500
ΘΗΡΑΣ   21.187 2,5   2.500
ΚΑΛΥΜΝΟΥ   29.715 2,5   2.500
ΚΑΡΠΑΘΟΥ     7.818 2,5 2.500
ΚΕΑΣ−ΚΥΘΝΟΥ     3.916 2,5 2.500
ΚΩ     47.102 2,5 2.500
ΜΗΛΟΥ     9.788 2,5 2.500
ΜΥΚΟΝΟΥ     14.189 2,5 2.500
ΝΑΞΟΥ     21.295 2,5 2.500
ΠΑΡΟΥ     14.890 2,5 2.500
ΡΟΔΟΥ     157.635 3,5 3.500
ΣΥΡΟΥ     21.475 2,5 2.500
ΤΗΝΟΥ     8.699 2,5 2.500
           
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
  ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
         
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     338.052 5,5 5.500
ΛΑΣΙΘΙΟΥ     75.995 2,5 2.500
ΡΕΘΥΜΝΟΥ     97.059 2,5 2.500
ΧΑΝΙΩΝ     171.822 3,5 3.500

2. Το συνολικό ύψος των δαπανών του συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1α άρθρο 7 του ανωτέρω ν. 3870/2010 (Α΄ 138).
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ