Ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία για 2017 και 2018

Ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία για 2017 και 2018

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018Αριθμ. 28473/605 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2835/16.07.2018
Τροποποίηση της αριθμ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β’/398), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 27354/444/01-09-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’/3080).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (B’/398) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018», όπως ισχύει, ως εξής:

 

 

 

Αριθμ. 27354/444 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3080/06.09.2017
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β ́ 398).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 398) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018»

Δείτε αναλυτικά τον αριθμό αδειών διαμονής για εργασία ανά Περιφέρεια (Αριθμ. 27354/444 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3080/06.09.2017)Αριθμ. 4872/105 – ΦΕΚ Τεύχος Β 398/13.02.2017
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018.

Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος & Παναγιώτα Μανούσου»

Τηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό: 6944897572
e-mail: [email protected] – [email protected]

 

Προηγούμενα έτη

Αριθμ. 11656/241
Τροποποίηση της με αριθ. 24990/366/ 04.06.2015 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016» (Β ́1092).

Αριθμ. 24990/366 – ΦΕΚ Β 1092 – 10.06.2015
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016

Αριθμ. 3411/90 – ΦΕΚ Β 206 – 04.02.2014
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014.