Χορήγηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου από το Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Χορήγηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου από το Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Η αίτηση υποβάλλεται στο Εθνικό Ποινικό Μητρώο (ncris.gov.gr)

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠΧορήγηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης (αντικαθιστά τα αντίγραφα ποινικού μητρώου και το απόσπασμα ποινικού μητρώου)

Μετά την λειτουργία του Εθνικού Ποινικού Μητρώου το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου εκδίδεται εντός 2 έως 3 εργασίμων ημερών

Ποινικό Μητρώο. Ποινές που εγγράφονται και ποιες από αυτές «διαγράφονται»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 35/2015 – ΦΕΚ A 56 – 11.06.2015
Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου.

Με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι συνδεδεμένα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που καθημερινά αιτούνται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γρήγορης, αποτελεσματικής και φιλικής εξυπηρέτησης

Δείτε αναλυτικά την διαδικασία υποβολής αίτησης για την Χορήγηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, τον χρόνο έκδοσης και την παραλαβή του

Από τα ΚΕΠ το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου